Get Adobe Flash player

Niniejszym zawiadamiamy, iż:

Przedsiębiorstwo Paweł Antoniak P.H.U. PAMRI otrzymało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działania 1. Przedsiębiorczość i innowacje 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw przedsiębiorstw dotację w wysokości 113 750,00 PLN na realizacje projektu pt:

"Nowoczesna poligrafia wzrostem konkurencyjności P.H.U PAMRI"

Głównym celem projektu jest rozwój usług firmy PAMRI poprzez nabycie nowoczesnego sprzętu i wdrożenie technologii informatycznych.

Baner UE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013